Om Kornö
IMG_1368

Om Kornö

Stora Kornö är i många avseenden en unik ö. Till att börja med är den ägd av öbor och ättlingar till bosättarna från 1700-talet. De ursprungliga sjöbodarna är kulturminnesbevarade i Lysekils kommun. Vi vet inte exakt hur gamla de är men en av dessa härrör från 1600-talet och stod ursprungligen på Bohus Malmön.

Att ön är privatägd innebär att det är vi som bor här som underhåller alla vägar, stigar och andra anläggningar på ön. Vi bekostar själva gatubelysningen och får själva städa stränderna på våren och underhålla våra bryggor mm. Det är många timmar ideellt arbete för att hålla ön fungerande och vi önskar att ni som besöker vår ö bistår i att underhålla ön genom att slänga skräp på avsedd plats och vara varsamma i naturen.


Stora Kornös historia

På Stora Kornö började tillfälliga bosättningar etableras i slutet på 1500-talet. Mer fast bebyggdes tillkom på mitten av 1600-talet av så kallade strandsittare som betalade skatt till markägaren från Lyse på fastlandet. Den 1 april 1743 köpte fyra familjer halva ön av bonden i Lyse och andra halvan köptes år 1830. De fyra familjerna utökades, fler flyttade till Stora Kornö men ägandet var kvar hos dessa fyra familjer vars ättlingar i många led idag äger större delen av ön. Under 1960-talet köpte Kronan södra delen av ön, det som kallas för ”Kalven”, där man etablerade en försvarsanläggning men som numera är nedlagd och tilltäppt. Staten äger fortfarande denna del av ön.


Den stora tillkomsten av nuvarande husbebyggelse skedde efter förra sekelskiftet. Det sista huset för fastboende byggdes på mitten av 1940-talet. Några år senare kom elektriciteten. I mitten på 30-talet byggdes den ”nya” skolan, där Friluftsfrämjandet idag har sin verksamhet. ”Nya” skolan var bara aktiv i ca 20 år och lades ner 1955, därefter fick skolgång bedrivas i Lysekil. ”Gamla” skolan är numera ombyggd till fritidsboende. År 1961 hade ön 63 röstberättigade innevånare, i början av 1970-talet hade alla fastboende flyttat.


Historiskt levde man på Stora Kornö av fiske, men i slutet av 1800-talet övergick man mer till fraktfart med segelskutor. På 1920-talet installerades motorer i de flesta fartyg. Som mest fanns 10-12 skutor. Vintertid förtöjdes de i hamnen mellan bryggorna efter det att hamnen och piren byggdes 1932. Innan dess låg de allt som oftast för ankare i viken. I takt med moderniseringen av sjöfrakter försvann dessa fraktskutor successivt under 1900-talet. Fiske kom åter att bli inkomstkällan för de som bodde kvar på Stora Kornö.


Mitt på ön finns en fårhage som tidigare var en av flera åkermarker. Några har vuxit igen och andra består mest av älggräs. På åkrarna odlades husbehovet av grönsaker och rotfrukter. Några enstaka kor och höns har funnits på ön genom tiderna också för husbehov. Affär har funnits i olika hus genom åren, men den sista lades ned på 1960-talet.


I början av 1960-talet köpte Kronan den södra delen av ön för att etablera en militärbas och sprängde ut bergrum. Numera är anläggningen nedlagd och bergrummen är till stora delar återfyllda.

På Stora Kornö finns idag 52 bebodda fritidshus, fler hus får inte byggas på Stora Kornö. Även om ingen är bofast på Stora Kornö, så är det alltid någon närvarande på ön alla dagar på året.


Djur och natur

Ön har en stor fauna. Kaprifolen som är Bohusläns landskapsblomma växer vilt på ön. Vi tycker den och andra växter som Strandkål är vackrast där de står. På ön finns många harar och också några rådjur. Rovdjuren representeras av några berguvar som jagar småvilt.


Utbudet på Stora Kornö

Det vi främst kan erbjuda är en härlig natur med klippor för sol och bad. Vill man bada på sandstrand finns en mindre sådan på nordöstra sidan av ön. Följ vägen upp mellan sjöbodarna och håll vänster. Efter det sista huset fortsätter stigen mot Sandvik.


Kiosk finns genom Friluftsfrämjandet under högsäsong. Den är öppen 14.00- 20.00. Enklare hygienprodukter, Kornötröjor och Kornöbok finns att köpa utöver vanligt kiosksortiment, dock inga tidningar. Följ vägen rakt upp till ”Nya skolan” på vänster sida.


Kommunikationer

Förr i tiden gick det reguljära turer från Lysekil till Stora Kornö, men idag måste man ha egen båt för att besöka ön.

Postgång finns inte utan vi får hämta vår post på fastlandet. Tyvärr kan vi därför inte erbjuda postlåda för avgående post. Telefon installerades redan år 1907 och den dåtida manuella telefonstationen hos ”Signe på telefon” var belägen i det röda huset nära hamnen.


Några förhållningsregler på Stora Kornö

Det är förbjudet att göra upp eld eller grilla i naturen annat än på utvalda platser. I hamnen får man grilla på den markerade platsen på containerbryggan. Även då måste man vara extra vaksam för gnistor och förlupen eld. Brandkåren kan inte köra hit så släckning är komplicerad. I Korsvik på västsidan finns en anlagd grillplats som också kan användas med försiktighet. Det är förbjudet att tälta på ön.


I hamnen förtöjer gästbåtar på avsedda platser med stäven mot piren. På insidan piren finns fasta akterlinor och på utsidan piren förtöjer man i boj. På platser längre in i hamnen ligger fasta förtöjningstampar på botten för dem som bor på ön. På markerade lastplatser och containerbryggan är det inte tillåtet att förtöja då dessa också är angöringsplats för ambulanstransporter med Sjöräddningen eller Lotsen. Hamnavgift tas upp kvällstid under högsäsong. 


Sopor slängs i container som finns på bryggan vid berget. Från och med 2018 sopsorterar vi på Stora Kornö.


Vi som vistas på Stora Kornö hoppas att Du kommer att trivas på ön och önskar dig samtidigt välkommen tillbaka!Aktiviteter

foto: Kjell Willhed


Midsommar


Arbetsdagar

foto: Kjell Willhed


Hamnfest

foto: Kjell Willhed


Hummerfiske

Visafton